Januartilbud på verdivurdering

Trenger du en takst?

Fukt og råteskader?

Verdi og lånetakst

En verditakst (omtales også som lånetakst) av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet.
Man tar utgangspunkt i eiendommen/boligen slik den fremstår takseringsdagen.
Det tas hensyn til beliggenhet, standard, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet  m.v.
Låneverdien som angis er å betrakte som en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen/boligen.

Verditakstene utføres iht. NTFs regler, NS 3451 og NS 3940 (Norsk Standard).
Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger.

”Verditaksten” er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner til f.eks belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter f.eks utførte endringer/påbygg på eiendommen.

Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst koster fra kr 4. 400,- inkl mva.