Januartilbud på verdivurdering

Trenger du en takst?

Har du hatt innbrudd?

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapportering NS 3600

Boligsalgsrapporten kan som utgangspunkt brukes på alle typer boliger og fritidsboliger.

Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste som er utarbeidet gjennom erfaringer og mer enn 250 sjekkpunkt.

Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger, den synliggjøres hvilke tiltak som må forventes.

KORT OM UNDERSØKELSEN VI GJØR:

Vi sjekker alle arbeider som er utført på eiendommen blant annet for å avdekke egeninnsats eller ufaglært utførelse da dette utgjør en risiko for konstruksjonsfeil.

Vi gjør inngrep og kontrollerer i konstruksjoner som av erfaring er utsatt for fuktskader.

Det gjøres enkel vurdering av elektriske anlegg.

Rømningsvei, dagslysflate og takhøyde vurderes ihht dagens forskriftskrav.

Dokumentasjon: Tilgjengelig dokumentasjon gjennomgås.

Radon: Dokumentasjon av eventuelle målinger og eventuelle gjennomførte tiltak sjekkes.

Skorstein over tak sjekkes om tilgjengelig.

osv - osv.

Det benyttes tilstandsgrader for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser.

HULLTAKING:

Det har vært mye missforståelser og feilinfo om hulltaking, vi lager på ingen måte noen "sveitserost" av boligen din.

Formålet med å foreta hulltaking er å avdekke fuktproblem/skade i risikokonstruksjoner.

Vi vil påpeke hvor i boligen det er behov og eier vil selv avgjøre om det skal foretas hull. Vanligvis lages det hull i utfôret vegg mot terreng i kjeller, og det tas hull i vegg mot dusj-sone dersom det dusjes direkte på vegg. Hullet tas alltid fra tilstøtende rom, aldri inne på badet. Normalt blir det fra ett til tre hull pr bolig.

Vi borrer aldri i vegger hvor det er membran og heller ikke i yttervegger hvor det er klimasperre.

Hullet blir mer eller mindre "usynlig", hullet tettes med et elektro-lokk som vist på bildet (slike lokk finnes i de aller fleste hjem allerde). MERK: Eier kan også velge bort hulltaking!

Tips; Denne hulltakingen er meget vesentlig, vi avdekker alt for ofte skader som ellers ikke hadde vært mulig å finne.

Tilstandsrapport koster fra kr 15 000,-.