Januartilbud på verdivurdering

Trenger du en takst?

Har du hatt innbrudd?

Forhåndstakst

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Forhåndstakst

Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene og beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre fremlagte nedtegninger.

Pris kr 5 400,-